مطالب توسط nsmdlt

مقاله “کجا هستیم؟”

نویسنده: حمید کلانتری   “خداوند آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست را در شش روز خلق کرد”(قرآن کریم، سوره مبارکه فرقان، آیه 59) بنا به تعابیری خلقت آسمان ها و زمین و آنچه بین آنهاست اعم از مواد، اجسام، اجرام و موجودات، مقدمه ای برای خلقت انسان بوده است. با آفرینش انسان و […]

مقاله “فرصت یابی (منظر 1)”

نویسنده: حمید کلانتری   پس از هدفگذاری نیازمند فرصت یابی در جهت رسیدن به اهداف و خواسته هایمان هستیم. نمی توان هدفگذاری کرد و نشست، چرا که هدف بدون عمل و عمل بدون هدف آب در هاون کوبیدن است. فرصت یابی با فرصت سازی متفاوت است. در واقع فرصت یابی عبارت است از جستجو و […]

مقاله “تحلیل رشد”

نویسنده: حمید کلانتری   باور داشته باشید که خالق یکتا شما را خالق زندگیتان آفریده است. آنچه در ادامه مطالعه خواهید نمود کلیات محتوای علمی حاصل سال ها مطالعه، تحقیق و پژوهش، تلاش و ممارست در زمینه ی علوم روانشناسی، دینی و مذهبی، اصول موفقیت در زندگی و کسب و کار است که تماما به […]